Tarieven

Ik vertel graag wat meer over hoe de begeleiding meestal vergoed wordt. De bekostiging varieert per opdracht, bijvoorbeeld:

 • Basisondersteuning van de schoolP1220872
 • Onderwijszorgarrangement
 • Jeugdhulp
 • Particulier, ouders betalen
 • Persoonsgebonden Budget (PGB)

Ik kan met u meedenken welk budget voor u van toepassing is en hoe dit het beste kan worden ingezet

Mijn tarieven zijn als volgt:

 • Oriënterend kennismakingsgesprek: gratis
 • Intakegesprek: gratis
 • Begeleiding op school of thuis, standaard uurtarief: 40 euro per uur (hierin is 45 minuten begeleiding + 15 minuten indirecte tijd zoals voorbereiding en terugkoppeling/rapportage)
 • Eind- of tussenrapportage: 60 euro per rapport
 • Vergaderingen of overleg: 10 euro per kwartier
 • Reiskostenvergoeding: 0,19 euro per km. Binnen 15 km afstand worden geen reiskosten berekend.

Alle tarieven zijn vrijgesteld van BTW.